شرایط و قوانین خدمات طراحی سایت

کلیه مشتریان خدمات طراحی سایت اورنگ وب موظف به رعایت شرایط و قوانین وضع شده می باشند و پرداخت صورتحساب این خدمات به منزله قبول قوانین ذیل می باشد و در صورت نقض شرایط و قوانین و اقدام به انجام تغییرات غیرمجاز در قالب سایت و دیگر بخش های طراحی شده، سایت و قالب طراحی شده از پشتیبانی اورنگ وب خارج شده و ادامه ارائه خدمات پشتیبانی تیم طراحی منوط به تایید مدیریت اورنگ وب خواهد بود.

الف: تحویل پروژه

۱- مدت انجام پروژه:

تیم طراحی اورنگ وب طبق قرارداد صورت گرفته با مشتری فایل های طراحی ها را در اختیار قرار می دهد و سپس زمان یک هفته ای را به منظور ایرادیابی و انجام تغییرات در نظر می گیرد. شایان ذکر است درصورت اتفاقات غیرمنتظره ای مانند قطع شدن اینترنت و از این موارد، تیم طراحی اورنگ وب این حق را برای خود محفوظ می داند تا پروژه مشتری را با تاخیر تحویل دهد.

۲- اطلاعات و محتوا مورد نیاز:

مشتریان طراحی سایت باید در زمان مشخص شده اطلاعات و محتواهای مورد نیاز را به تیم طراحی تحویل دهند تا تحویل پروژه در زمان اعلام شده انجام شود. همچنین درصورت عدم تحویل به موقع محتوا مورد نیاز تیم طراحی می تواند از محتوا آزمایشی و آماده استفاده کند و تغییر این مطالب بر عهده مشتری می باشد.

ب: پشتیبانی

۳- مدت زمان پشتیبانی:

تیم اورنگ وب با توجه به نوع طراحی و تکنولوژی استفاده شده در سایت مشتری، پس از تحویل پروژه زمان پشتیبانی خود را اعلام می کند و بعد از گذشت زمان اعلام شده، درصورت نیاز و علاقه مندی، مشتری می تواند با تیم پشتیبانی وارد قرارداد پشتیبانی و نگهداری از سایت شود.

۴- موارد خارج از پشتیبانی :

مشتریان خدمات طراحی سایت موظف به حفظ و نگهداری از فایل های طراحی هستند و هرگونه تغییر در فایل‌ ها، سایت را از پشتیبانی اورنگ وب خارج می کند و تیم طراحی اورنگ وب هیچ مسئولیتی را نسبت مشکلات پیش آمده، متوجه خود نمی داند. همچنین درصورت هک شدن وبسایت و ایجاد تغییرات توسط هکرها، تیم اورنگ وب درصورت تایید مدیریت مجموعه نسبت به ترمیم و ادیت فایل های آسیب دیده اقدام می کند.

*توجه: پس از تحویل پروژه و ارسال فایل های طراحی نسبت به حفظ و نگهداری نسخه پشتیبانی از فایل های اصلی کوشا باشید، چرا که تیم اورنگ وب به دلیل حجم بالای پروژه ها، نسخه ای از پروژه شما نزد خود نگهداری نمی کند.

۵- وب سرویس:

تیم طراحی اورنگ وب تضمین کننده کیفیت طراحی سایت مشتریان است، اما درصورت وجود ایراد از هاست و یا سرور شما، هیچ مسئولیتی متوجه این مجموعه نبوده و ممکن است طراحی سایت شما را از پشتیبانی خارج کند.

ج: کنسل شدن پروژه طراحی سایت

۶- زمان اعلام انصراف:

درصورت عدم تمایل مشتری به انجام پروژه طراحی توسط تیم اورنگ وب، مشتری ملزم به اعلام از طریق سیستم پشتیبانی (تیکت پشتیبانی) حداکثر تا ۱ هفته بعد از شروع پروژه می باشد و درغیر اینصورت فسخ قرارداد و بازگشت وجه با نظر مدیریت مجموعه امکان پذیر می باشد.

۷- بازگشت وجه:

درصورت اعلام عدم تمایل به همکاری حداکثر تا ۱ هفته بعد از شروع طراحی سایت، یک سوم مبلغ قرارداد توسط اورنگ وب به عنوان هزینه طراحی کسر و مابقی مبلغ به شماره شبا اعلام شده توسط مشتری واریز می شود.

*درصورت عدم اعلام به موقع توسط مشتری، بازگشت وجه قرارداد منوط به نظر مدیریت مجموعه می باشد.

د: پرداخت هزینه طراحی

۸- صدور فاکتور:

کلیه فاکتورها ۴ روز قبل از سر رسید سرویس توسط سیستم فروش به صورت خودکار ایجاد شده و از طریق ایمیل به مشتریان اطلاع داده خواهد شد.

۹- عدم پرداخت فاکتور:

در صورت عدم پرداخت صورت حساب تا زمان سررسید، مجموعه از ادامه پروژه خودداری نموده و ادامه پروژه منوط به نظر مدیریت مجموعه می باشد.

۱۰- هزینه لایسنس ها:

لایسنس کلیه نرم افزارها، ماژول ها، اسکریپت هایی که در فرایند طراحی سایت استفاده می شود بصورت کامل در آخرین فاکتور ذکر شده و هزینه های مربوطه از مشتری دریافت می گردد.