سرور مجازی بورس

برنزی (IBVPS1)

* یک ماه تخفیف برای سفارش سالانه

 • 4Cores CPU
 • 30GB HDD
 • 4GB Ram
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 IP
 • Windows 10 OS
 • Remote Desktop Access
 • 1Gbps Uplink
طلایی (IBVPS2)

* یک ماه تخفیف برای سفارش سالانه

 • 6Cores CPU
 • 50GB HDD
 • 6GB Ram
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 IP
 • Windows 10 OS
 • Remote Desktop Access
 • 1Gbps Uplink
دایموند (IBVPS3)

* یک ماه تخفیف برای سفارش سالانه

 • 8Cores CPU
 • 100GB HDD
 • 8GB Ram
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 IP
 • Windows 10 OS
 • Remote Desktop Access
 • 1Gbps Uplink