برنزی (GELH1)
شروع از 199,000تومان سالانه
*دسترسی از طریق Webmail و Outlook
 • اکانت ایمیل ۲۰
 • فضا ۱۰ GB
 • ترافیک ماهانه ۹۰ GB
طلایی (GELH2)
شروع از 349,000تومان سالانه
*دسترسی از طریق Webmail و Outlook
 • اکانت ایمیل ۱۰۰
 • فضا ۳۰ GB
 • ترافیک ماهانه ۲۵۰ GB
پلاتینیوم (GELH3)
شروع از 649,000تومان سالانه
*دسترسی از طریق Webmail و Outlook
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • فضا ۷۵ GB
 • ترافیک ماهانه ۱ TB
دایموند (GELH4)
شروع از 1,999,000تومان سالانه
*دسترسی از طریق Webmail و Outlook
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • فضا ۲۵۰ GB
 • نامحدود ترافیک ماهانه