برنزی (GNLH1)
29,900تومان ماهانه
 • 5GB فضا
 • 50GB پهنای باند ماهانه
 • 4عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد Addon Domain
 • Cpanel کنترل پنل
 • آلمان دیتاسنتر
طلایی (GNLH2)
44,900تومان ماهانه
 • 15GB فضا
 • 150GB پهنای باند ماهانه
 • 8عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد Addon Domain
 • Cpanel کنترل پنل
 • آلمان دیتاسنتر
پلاتینیوم (GNLH3)
59,900تومان ماهانه
 • 25GB فضا
 • 250GB پهنای باند ماهانه
 • 10عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد Addon Domain
 • Cpanel کنترل پنل
 • آلمان دیتاسنتر
دایموند (GNLH4)
89,900تومان ماهانه
 • 50GB فضا
 • 500GB پهنای باند ماهانه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد Addon Domain
 • Cpanel کنترل پنل
 • آلمان دیتاسنتر