میزبانی هاست دانلود

برنزی (GNFH1)
 • 15GB فضا
 • 600GB پهنای باند ماهانه
 • نامحدود اف تی پی
 • ندارد پارک دامین
 • ندارد دیتابیس
 • cPanel کنترل پنل
نقره ای (GNFH2)
 • 30GB فضا
 • 1200GB پهنای باند ماهانه
 • نامحدود اف تی پی
 • ندارد پارک دامین
 • ندارد دیتابیس
 • cPanel کنترل پنل
طلایی (GNFH3)
 • 50GB فضا
 • 2000GB پهنای باند ماهانه
 • نامحدود اف تی پی
 • ندارد پارک دامین
 • ندارد دیتابیس
 • cPanel کنترل پنل
پلاتینیوم (GNFH4)

* بهترین قیمت

 • 80GB فضا
 • 3200GB پهنای باند ماهانه
 • نامحدود اف تی پی
 • ندارد پارک دامین
 • ندارد دیتابیس
 • cPanel کنترل پنل
پالادیوم (GNFH5)
 • 100GB فضا
 • 4000GB پهنای باند ماهانه
 • نامحدود اف تی پی
 • ندارد پارک دامین
 • ندارد دیتابیس
 • cPanel کنترل پنل
دایموند (GNFH6)
 • 200GB فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود اف تی پی
 • ندارد پارک دامین
 • ندارد دیتابیس
 • cPanel کنترل پنل