مدیریت سرور

بسته نقره ای راه اندازی سرور

نصب کنترل پنل
پیکربندی Apache, MySQL
نصب سرویس های موردنیاز
نصب و پیکربندی 2 نسخه PHP در صورت پستیبانی کنترل پنل
این بسته صرفا شامل نصب و پیکربندی اولیه سرور می باشد و خرید لایسنس کنترل پنل برعهده خود مشتری می باشد.

بسته طلایی راه اندازی سرور

نصب کنترل پنل
پیکربندی Apache, MySQL
نصب سرویس های موردنیاز
نصب و پیکربندی 2 نسخه PHP در صورت پستیبانی کنترل پنل
انتقال دیتا (بجز کنترل پنل aaPanel)
انجام تنظیمات امنیتی
این بسته صرفا شامل نصب و پیکربندی اولیه سرور می باشد و خرید لایسنس کنترل پنل برعهده خود مشتری می باشد.