میزبانی لینوکس حرفه ای ایران

برنزی (IPLH1)
 • 200 مگابایت فضا
 • 1 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 3 عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد addon domain
 • DitrctAdmin کنترل پنل
نقره ای (IPLH2)
 • 500 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 3 عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد addon domain
 • DitrctAdmin کنترل پنل
طلایی (IPLH3)
 • 1 گیگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 3 عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد addon domain
 • DitrctAdmin کنترل پنل
پلاتینیوم (IPLH4)
 • 2 گیگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 3 عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد addon domain
 • DitrctAdmin کنترل پنل
پالادیوم (IPLH5)
 • 5 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 3 عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد addon domain
 • DitrctAdmin کنترل پنل
دایموند (IPLH6)
 • 10 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 3 عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد addon domain
 • DitrctAdmin کنترل پنل