برنزی (INLH1)
59,000تومان Anualmente
 • 200 مگابایت فضا
 • 1 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
نقره ای (INLH2)
52,000تومان Semestralmente
 • 500 مگابایت فضا
 • 2.5 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
طلایی (INLH3)
59,000تومان Semestralmente
 • 1 گیگابایت فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
پلاتینیوم (INLH4)
79,000تومان Semestralmente
 • 2 گیگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
پالادیوم (INLH5)
119,000تومان Semestralmente
 • 3 گیگابایت فضا
 • 15 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
دایموند (INLH6)
173,000تومان Semestralmente
 • 5 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل