میزبانی لینوکس پربازدید ایران

برنزی (IHLH1)
 • 500MB فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 2عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد addon domain
 • DitrctAdmin کنترل پنل
نقره ای (IHLH2)
 • 700MB فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 3عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد addon domain
 • DitrctAdmin کنترل پنل
طلایی (IHLH3)
 • 1GB فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 4عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • یک عدد addon domain
 • DitrctAdmin کنترل پنل
پلاتینیوم (IHLH4)
 • 2GB فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 5عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 2عدد addon domain
 • DitrctAdmin کنترل پنل
پالادیوم (IHLH5)
 • 5GB فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 6عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 3عدد addon domain
 • DitrctAdmin کنترل پنل
دایموند (IHLH6)
 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 10عدد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 5عدد addon domain
 • DitrctAdmin کنترل پنل