برنزی (GHSH1)
29,900تومان ماهانه
 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اف تی پی اکانت
 • DirectAdmin / cPanel کنترل پنل
 • آلمان دیتاسنتر
نقره ای (GHSH2)
39,900تومان ماهانه
 • 20GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اف تی پی اکانت
 • DirectAdmin / cPanel کنترل پنل
 • آلمان دیتاسنتر
طلایی (GHSH3)
59,900تومان ماهانه
 • 40GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اف تی پی اکانت
 • DirectAdmin / cPanel کنترل پنل
 • آلمان دیتاسنتر
پلاتینیوم (GHSH4)
89,900تومان ماهانه
 • 60GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اف تی پی اکانت
 • DirectAdmin / cPanel کنترل پنل
 • آلمان دیتاسنتر
پالادیوم (GHSH5)
99,900تومان ماهانه
* بهترین قیمت
 • 80GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اف تی پی اکانت
 • DirectAdmin / cPanel کنترل پنل
 • آلمان دیتاسنتر
دایموند (GHSH6)
149,900تومان ماهانه
 • 100GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اف تی پی اکانت
 • DirectAdmin / cPanel کنترل پنل
 • آلمان دیتاسنتر