گواهینامه SSL شرکتی (EV SSL)

این نوع گواهینامه SSL از دامنه های IR پشتیبانی نمی کند.

Sectigo PositiveSSL EV
 • Sectigo شرکت صادر کننده
 • Extended Validation نوع گواهی نامه
 • نامحدود تعداد Reissue
 • دارد قابلیت تغییر دامین
 • ندارد SSL Wildcard
 • دارد نوار سبز رنگ
 • دارد سازگاری با موبایل
 • 99 درصد سازگاری با مرورگرها
 • دارد نیاز به مستندات برای صدور
 • 1 تا 7 روز مدت زمان صدور
Sectigo EV SSL
 • Sectigo شرکت صادر کننده
 • Extended Validation نوع گواهی نامه
 • نامحدود تعداد Reissue
 • دارد قابلیت تغییر دامین
 • ندارد SSL Wildcard
 • دارد نوار سبز رنگ
 • دارد سازگاری با موبایل
 • 99 درصد سازگاری با مرورگرها
 • دارد نیاز به مستندات برای صدور
 • 1 تا 7 روز مدت زمان صدور