میزبانی ایمیل

برنزی (GELH1)

*دسترسی از طریق Webmail و Outlook

 • اکانت ایمیل ۲۰
 • فضا ۱۰ GB
 • ترافیک ماهانه ۹۰ GB
طلایی (GELH2)

*دسترسی از طریق Webmail و Outlook

 • اکانت ایمیل ۱۰۰
 • فضا ۳۰ GB
 • ترافیک ماهانه ۲۵۰ GB
پلاتینیوم (GELH3)

*دسترسی از طریق Webmail و Outlook

 • اکانت ایمیل نامحدود
 • فضا ۷۵ GB
 • ترافیک ماهانه ۱ TB
دایموند (GELH4)

*دسترسی از طریق Webmail و Outlook

 • اکانت ایمیل نامحدود
 • فضا ۲۵۰ GB
 • نامحدود ترافیک ماهانه